uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 04.02. do 06.02.2022.g.

korona 1 mDana 4.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 583 pacijenata. Od ovog broja 149 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 434 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 117 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 45 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 243 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 16 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 45 za PCR test.


Dana 5.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 462 pacijenata. Od ovog broja 154 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 308 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 119 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 57 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 197 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 10 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 32 za PCR test.


Dana 6.2.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 402 pacijenata. Od ovog broja 166 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 236 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 104 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 48 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 197 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na rendgengrafiju pluća i 40 za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019