uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i poslovanja Zavoda, razmatra godišnji i šestomesečni izveštaj o radu i poslovanju Zavoda i završni račun, vrši uvid u sprovođenje  odluka Upravnog odbora, vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Zavoda, donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Života Stojanović, predsednik Nadzornog odbora
2. Dr. Jasmina Milojević, član
3. Ivana Nikolić, član (iz reda zaposlenih)