uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Upravni odbor

Upravni odbor donosi Statut Zavoda uz saglasnost Osnivača i druge opšte akte u skladu sa zakonom. Odlučuje o poslovanju Zavoda i donosi program rada i razvoja, finansijski plan i godišnji obračun, usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i podnosi ga Osnivaču na razmatranje. Odlučuje o korišćenju sredstava Zavoda , raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene zdravstvenim osiguranjem, donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika, razmatra izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj i spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada. Odlučuje o nabavci medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, odlučuje o korišćenju sredstava Zavoda, donosi odluke u vezi invensticionog ulaganja i invensticionog održavanja i izgradnje objekata i nabavke opreme i tekućeg održavanja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Upravni odbor:

1. Dr. Goran Mitrović, spec. infektolog, predsednik UO
2. Dr. Maja Milojković, lekar opšte medicine
3. Dr. Aleksandra Anđelković, lekar opšte medicine
4. Prim. dr Dragan Mitić, spec.med.rada, zamenik predsednika UO, iz reda zaposlenih
5. Dr. Irena Mihajlović, spec.opšte medicine, iz reda zaposlenih