uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Pozicija:
Odgovorna lica: dr Jasmina Ristić, spec. opšte medicine, Marina Bojić ms.
Adresa:
Lokacija: ul. Branka Radičevića br. 50
Niš
Telefon:
018/513-402
Ostale informacije:

Radno vreme: svakog radnog dana od 07-20 časova.