uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

 

Promociju zdravlja na radnom mestu čine kombinovani napori poslodavca ,

zaposlenih i društva da poboljšaju zdravlje i blagostanje ljudi na poslu.

 

Luksemburška Deklaracija 1997.

Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu postoji u Zavodu za Zdravstvenu zaštitu radnika od juna meseca 2009 godine. Nastao je kao rezultat zajedničkog angažmana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika i Gradske uprave grada Niš u okviru projekta: „Uvođenje i razvoj koherentnog angažmana svih privrednih grana i njihovih radnika na promociji zdravlja na radnom mestu, etički kodeks i kvalitet života kao uslova za njihov razvoj“ odobrenog za realizaciju od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za period 2008-2009. godine.
Osnovna delatnost Centra je da kontinuirano radi na podizanju svesnosti radničke populacije i njihovih poslodavaca o važnosti ulaganja u sopstveno zdravlje: edukacijom o zdravim stilovima života, kulturi rada, pravilnoj komunikaciji, asertivnom ponašanju, reagovanju u stresnim i vanrednim situacijama, prevenciji bolesti u vezi sa radom, profesionalnih bolesti i povreda na radu (ciljanim preventivnim delovanjem prema rezultatima procene rizika na radnom mestu) i sl. Centar se takođe bavi  edukacijom svojih edukatora i stalnim unapređenjem sopstvenog znanja.
Specifičnost delanja Centra je u tome što svoje aktivnosti obavlja na radnim mestima aktivnih osiguranika uključujući i radnike malih i srednjih preduzeća.
Sve aktivnosti Centra usmerene su ka ostvarenju vizije sa kojom je osnovan: ZDRAV RADNIK NA ZDRAVOM RADNOM MESTU.
 
AKTIVNOSTI

Ekološka  inteligencija radnika - zadatak medicine rada: promocija zdravlja na radnom mestu
Napisano: 21.02.2012.

Dokument međunarodne organizacije rada upozorava: zdravlje u vezi sa radom - osnovno ljudsko pravo
Napisano: 25.12.2011.

Italija prepoznaje centar za promociju zdravlja na radnom mestu i holistički pristup u zaštiti zdravlja koji promoviše ZZZZR u Nišu
Napisano: 23.10.2011.

Edukacija edukatora: disanjem protiv stresa – relaksacioni trening
Napisano:12.10.2011.

Medicina rada – Niš (ZZZZR) na Simpozijumu kvantno-informacione medicine KIM 2011 Beograd, 23-25 septembar 2011|.
Napisano: 25.09.2011.

Podrške stranaca regionalnom centru za promociju zdravlja na radnom mestu ZZZZR u Nišu - pozivi za međunarodnu saradnju
Napisano: 29.07.2011.

2012: godina aktivnog starenja i međugeneracijske saradnje
Napisano: 25.07.2011.

Transport i životna sredina
Napisano: 19. januar 2011.

NLP Komunikacijski model i efikasnost komunikacije u svakodnevnoj medicinskoj praksi
Napisano: 10. novembar 2010.

Ekologija rada - primer dobre prakse
Napisano: subota, 06. mart 2010.

Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi
Napisano: sreda, 10. februar 2010.

Upravljajmo stresom pre nego što on počne da upravlja nama; Moguć pristup u prevenciji: co-management
Napisano: četvrtak, 07. januar 2010.

Umeće opažanja emocija
Napisano: utorak, 15. decembar 2009.

Izazovi i primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Pismo lekara medicine rada Srbije
Napisano: petak, 11. decembar 2009.

Samoprocena radne sposobnosti
Napisano: četvrtak, 19. novembar 2009.

Održan sastanak sekcije medicine rada SLD u Nišu
Napisano: petak, 30. oktobar 2009.

Usvojen Etički kodeks za stručnjake iz oblasti medicine rada
Napisano: petak, 30. oktobar 2009.

Edukacija edukatora: Pravilnom ishranom do zdravlja
Napisano: sreda, 14. oktobar 2009.

Zajedno do zdravog radnika na zdravom radnom mestu
Napisano: utorak, 06. oktobar 2009.

Započeta Edukacija Edukatora u ZZZZ radnika Niš
Napisano: sreda, 09. septembar 2009.

Tribina "Zdrav radnik na radnom mestu"
Napisano: sreda, 29. jul 2009.

Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu
Napisano: utorak, 23. jun 2009.

Potpisan memorandum o saradnji
Napisano: četvrtak, 19. mart 2009.

 
 

Memorandum o razumevanju i saradnji Memorandum o razumevanju i saradnji

promocija_zdravlja1_m

promocija_zdravlja2_m

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 169 gostiju i nema prijavljenih članova