uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Pomoćnici direktora

  1. Pomoćnik Direktora za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
        Aleksandar Popović , diplomirani ekonomista
  2. Pomoćnik direktora za medicinska, zdravstvena i organizaciona pitanja
        prof. dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019