informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Pomoćnici direktora

  1. Pomoćnik Direktora za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
        Aleksandar Popović , diplomirani ekonomista
  2. Pomoćnik direktora za medicinska, zdravstvena i organizaciona pitanja
        prof. dr Jovica Jovanović, specijalista medicine rada

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019