informator o radu

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Kadrovska struktura

Na dan 01.01.2021. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" je ukupno 216 zaposlenih, 178 na neodređeno vreme i 38 na određeno vreme.

Struktura kadra je prikazana na tabeli br.1

Tabela broj 1

Kadar

Broj

Doktori medicine

54

Farmaceuti

1

Medicinske sestre/tehničari

108

Zdravstveni saradnici

13

Nemedicinski administrativni

12

Nemedicinski tehnički i pomoćni

28

Ukupno:

216

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Zavodu pružaju eminentni lekari, vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti medicine, kao i medicinske sestre sa višom i srednjom stručnom spremom. U Zavodu se obavlja i naučno-istraživačka delatnost iz oblasti medicine rada jer je Zavod nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Zavod ima dva lekara doktora medicinskih nauka iz oblasti medicine rada, jednog doktora fizičkih nauka, šest magistara nauka (dva iz oblasti interne medicine, dva iz oblasti medicine rada, jednog magistra fizičkih nauka, jednog magistra elektrotehničkih nauka), kao i četiri primarijusa.

Zavod zapošljava 54 lekara, od toga je 35 specijalista i 19 doktora medicine.

U Zavodu radi 1 magistar farmacije-medicinski biohemičar.

Zavod zapošljava 108 zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spremom: 21 strukovnih i viših medicinskih sestara/tehničara, 2 medicinske sestre usko specijalizovane, 61 medicinskih sestara/tehničara, 4 akušerske sestre, 3 rendgen tehničara, 17 laboratorijskih tehničara.

U Zavodu radi 13 zdravstvenih saradnika sa visokom stručnom spremom: 1 diplomirani psiholog specijalista medicinske psihologije, 2 diplomirana psihologa, 1 doktor fizičkih nauka, 1 magistar fizičkih nauka, 4 diplomirana fizičara, 1 magistar elektrotehničkih nauka, 1 dipl. hemičar, 1 dipl. biohemičar, 1 diplomirani inženjer zaštite na radu.

U Zavodu je zaposleno ukupno 12 nemedicinskih administrativnih radnika: 3 diplomirana ekonomista, 3 diplomirana pravnika, 4 ekonomista, 2 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom.

Takođe, u Zavodu radi i 28 nemedicinskih tehničkih i pomoćnih radnika: 1 diplomirani inženjer elektrotehnike, 2 tehničara u Odeljenju za zaštitu od zračenja, 3 operatera u kontakt centru i 22 spremača/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge.

Svi zaposleni, svojim radom i zalaganjem nesebično doprinose da Zavod bude jedna od najuglednijih zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite, kako u regionu tako i u celoj Srbiji.

 

 

Kolektiv ZZZZR Niš

Kolektiv ZZZZR Niš 2010. godine - KLIKNITE ZA VELIKU SLIKU

Kolektiv ZZZZR Niš 2010.godine

 

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019