uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta

 

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2013. godinu.

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2014. godinu.

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2015. godinu.

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2016. godinu.

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2017. godinu.

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2018. godinu.

 

 

 

01. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 01/2019 - nabavka goriva - BMB, Eurodizel, TNG za potrebe službenih vozila Zavoda, korišćenjem kartica za gorivo.

02. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 02/2019 - nabavka kancelarijskog materijala po partijama za potrebe Zavoda.

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2019 - nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2019 - nabavka portabilnog uređaja za merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze u blizini izvora jonizujućih zračenja, prvenstveno namenjen za merenje curećeg i rasejanog zračenja u okolini rendgen aparata.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 05/2019 - nabavka usluga osiguranja imovine i lica (zaposlenih) i vozila, oblikovana po partijama.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2019 - nabavka putničkog vozila za potrebe Zavoda.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2019 - nabavka putničkog vozila za potrebe Zavoda.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 08/2019 - nabavka medicinske opreme prema partijama, po projektu "ZDRAVLJE INVALIDA RADA".

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavke dobara JNMV 09/2019 - nabavka reagensa za hematološke brojače.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 10/2019 - nabavka hemikalija, laboratorijskog stakla, plastike i ostalog potrošnog materijala prema partijama.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2019 - nabavka vakutajnera.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 12/2019 - nabavka špriceva i igli. 

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JN 14/2019 - održavanje medicinskog informacionog sistema. 

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobra JNMV 13/2019 - nabavka medicinsko potrošnog materijala - sanitetskog materijala.

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobra JNMV 16/2019 - nabavka keratorefraktometra. 

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobra JNMV 15/2019 - nabavka reagensa za biohemijske analize za aparata ARCHITEKT C 8000 ABBOT.

17. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 17/2019 - nabavka medicinske opreme prema partijama, po projektu ZDRAVLJE INVALIDA RADA.

 

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

dezurstva 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019