uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2018. godinu.

01. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 01/2018 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0".

02. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 02/2018 - nabavka usluga osiguranja imovine, zaposlenih i vozila za potrebe Zavoda.

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2018 - nabavka medicinsko potrošnog materijala - sanitetskog materijala za potrebe Zavoda.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2018 - nabavka medicinske papirne konfekcije za potrebe Zavoda.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 05/2018 - nabavka vakutajnera za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2018 - nabavka reagensa za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C 8000 ABBOT za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2018 - nabavka reagensa za hematološke brojače PHOENIX i SYSMEX XP300 za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku u Zavodu, oblikovana po partijama.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javnu nabavku radova na krovu i drugih posebnih građevinsko zanatskih radova na objektu ambulante “Jastrebac”.

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2018 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2018/2019.

10. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 12/2018 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0".

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

dezurstva 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019