uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

Istorijat

Razvoj službe medicine rada u Nišu počeo je davne 1955. godine. i preko 50 godina se sprovodi zdravstvena zaštita radno aktivne populacije na ovom prostoru.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" je formiran 1986. godine integracijom Dispanzera za medicinu rada pri fabrikama MIN, DIN, EI, Vulkan, Dom železničara i tadašnjeg Instituta za medicinu rada kao nastavne baze Medicinskog fakulteta.