uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Oglasi javnih nabavki i dokumenta za 2017. godinu.

 

 

 

01. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 01/2017 - nabavka usluga osiguranja imovine, zaposlenih i vozila za potrebe Zavoda.

02. OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA - javna nabavka usluga JN 02/2017 - održavanje medicinskog informacionog sistema "PRIMARZZ V 1.0".

03. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 03/2017 - nabavka reagenasa za biohemijske analize za aparat ARCHITEKT C8000 ABBOTT.

04. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 04/2017 - nabavka opreme i sredstava za čišćenje, pomoćnih sredstava, sredstava za higijenu, ambalaže za medicinski otpad, po partijama.

05. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 05/2017 - nabavka goriva - BMB, Eurodizel, TNG za potrebe službenih vozila Zavoda, korišćenjem kartica za gorivo.

06. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 06/2017 - nabavka kancelarijskog materijala po partijama za potrebe Zavoda.

07. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 07/2017 - nabavka rendgen filmova za potrebe Zavoda, prema partijama.

08. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 08/2017 - nabavka špriceva i igli za potrebe Zavoda.

09. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka usluga JNMV 09/2017 - nabavka usluga servisiranja, tekućeg održavanja i popravke vozila.

10. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 10/2017 - nabavka lož ulja za potrebe Zavoda za grejnu sezonu 2017/2018.

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 11/2017 - nabavka autoklava.

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 12/2017 - nabavka kardiološke sonde za ultrazvučni aparat ESSAOTE MY LAB 60.

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - javna nabavka dobara JNMV 13/2017 - nabavka bezkontaktnog tonometra.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zdravstvene stanice 2019

dezurstva 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019