uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

 

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku je deo Službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

U laboratorijama ovog odeljenja, vrše se određivanja toksikoloških parametara u biološkom materijalu (krvi, serumu i urinu). Određivanje koncentracije metala, oligoelemenata (bakar, cink), spada u domen biohemijskih analiza, pa ova laboratorija pruža i tu vrstu usluga.
Poznato je da poremećaj koncentracije bakra i cinka u organizmu dovodi do pojave raznih oboljenja (kao što su Vilsonova i Menkesova bolest, oštećenje krvnih sudova, deformiteti kostiju, muški sterilitet, poremećaj holesterola, visok krvni pritisak itd.).

Parametri koje određuje ova laboratorija su:

U serumu: bakar, cink.

U krvi: olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, karbonilhemoglobin, methemoglobin, eritrocitna acetilholinesteraza, eritrocitni protoporfirin.

U urinu: bakar, cink, olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, fluoridi, tiocijanati, deltaaminolevulinska kiselina, trihlorsirćetna kiselina, fenol, hipurna kiselina, paraaminofenol, uroporfirin, koproporfirin, porfobilinogen.

Laboratorija se nalazi u ambulanti Nitex, Pantelejska 58.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku ZZZZ radnika Niš, sa svoja tri odeljenja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Tel: 018/4576148

Radno vreme: 8–15 h

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 72 gostiju i nema prijavljenih članova