uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

kodeks1

preventivni-centar-zaishranu

med rada ebook

monografija

filmmala

banner3optimize

Odeljenje za zaštitu od zračenja

Odeljenje za zaštitu od zračenja je osnovano 1988. godine, pod nazivom Radiološka laboratorija.
U Odeljenju se vrše merenja radioaktivnosti u uzorcima životne i radne sredine prema verifikovanom međunarodnom standardu ISO 17025, od 27.08.2007. godine.
Odeljenje za zaštitu od zračenja poseduje Rešenja o ovlašćenju izdata od strane Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, i to:
- za obav­lja­nje dozimetrijskih i gamaspektrometrijskih ispitivanja,
- za očitavanje ličnih dozimetara (TLD), a u cilju kontrole spoljašnje ozračenosti ljudi koji bo­rave u prostorima sa prisutnim izvorima radioaktivnog zračenja,
- za ispitivanje parametara izvora zračenja za potrebe kontrole kvaliteta mera zaštite od jonizujućeg zračenja za rendgen aparate za snimanje, rendgen aparate za prosvetljavanje, rendgen aparate za mamografiju i stomatološke redgen aparate.
U svakodnevne aktivnosti Odeljenja za zaštitu od zračenja spada i do­zi­met­rij­ska kontrola robe koja podleže Pravilniku o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu ("Sl. glasnik RS", br. 44/2011). Gamaspektrometrijska analiza uzoraka vrši se u laboratoriji u najkraćem mogućem roku.
Takođe se vrše radiološki pregledi roba koje se nalaze u domenu rada Fito, Sanitarne i Veterinarske inspekcije.
Na graničnom prelazu Preševo obavljaju se svakodnevna dežurstva od 07.00-17.00 časova, a postoji mogućnost i vanrednih odlazaka na druge granične prelaze po pozivu.
Odeljenje vrši kontrolu kvaliteta rada rendgen aparata za snimanje, rendgen aparata za prosvetljavanje, rendgen aparata za mamografiju i stomatoloških redgen aparata.
Odeljenje za zaštitu od zračenja poseduje gamaspektrometrijski analizator, dozimetre-monitore jonizujućih zračenja, TLD čitač sa TL karticama.Poseduje opremu za kontrolu kvaliteta rada rendgen aparata za snimanje, rendgen aparata za prosvetljavanje, rendgen aparata za mamografiju i stomatoloških redgen aparata.
U Odeljenju je osmoro zaposlenih, od koji je jedan doktor nauka, jedan magistar fizike, 4 diplomirana fizičara i 2 tehničara. 

 

Adresa: Pantelejska 58, 18000 Niš
Lice za kontakt: Dušica Vučić, šef Odeljenja
Telefon: 018 4576 148
Faks: 018 4576 149
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Iso standardi i sertifikati o akreditaciji

callcentar2

izabrani lekar

dispanzeri5

Dezurstva1

kontinuirana

zastitnik pacijentovih prava

kalendar21

Zalihe lekova1

med dij oprema

finansijski-izvestaj

javne-nabavke-dokumenta

izjava baner3

interni-akt-m

Ko je na mreži: 32 gostiju i nema prijavljenih članova