uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Ekološka inteligencija radnika - zadatak medicine rada: promocija zdravlja na radnom mestu

ekoloska-inteligencija

Jedan od zadataka struke medicine rada je i edukacija radnika usmerena ka razvijanju njihove ekološke svesti -inteligencije. Ovo zahteva multidiscliplinarni pristup u realizaciji ali i u samoedukaciji edukatora koja svakako mora da predhodi. U tom smislu, knjiga Danijel Goleman svakako predstavlja dobar stimulans za sve zainteresovane.
‟Ekološka inteligencija nam omogućava da primenjujemo ono što naučimo o načinima na koje ljudska delatnost utiče na ekosisteme da bi smo nanosili manje štete i ponovo živeli održivo u svom kutku – a danas je to cela planeta. Ekološka se odnosi na razumevanje organizma i njihovih ekosistema, a inteligencija podrazumeva kapacitet da se uči iz iskustva i efikasno ophodi prema svojoj okolini.
Sadašnje pretnje zahtevaju da izoštrimo jedan novi senzibilitet, odnosno kapacitet za prepoznavanje skrivene mreže povezanosti između ljudske aktivnosti i prirodnih sistema i tananih složenosti njihovih preseka. To buđenje prema novim mogućnostima mora dovesti do zajedničkog otvaranja očiju, to jest, naših najosnovnijih pretpostavki i percepcija, one koje će pokrenuti promene u industriji i trgovini, kao i u našem pojedinačnom delovanju i ponašanju. Baš kao što socijalna i emocionalna inteligencija nadograđuju sposobnost za sagledavanje perspective drugih ljudi, saosećanja sa njima i izražavanja zabrinutosti, ekološka inteligencija proširuje taj kapacitet na sve prirodne sisteme. Da bi se iskusila ta inteligencija, moramo odmaći dalje od razmišljanja koje smešta ljudsku vrstu izvan prirode, činjenica je da živimo isprepletani u ekološkim sistemima i da utičemo na njih, bilo pozitivno ili negativno – kao i oni na nas. Potrebno je da otkrijemo i podelimo između sebe sve načine na koje ta intimna međusobna povezanost deluje, da sagledamo skrivene obrasce koji povezuju ljudske aktivnosti s višim kretanjem prirode, da razumemo svoj pravi uticaj na nju i da naučimo kako da činimo više dobra ." Danijel Goleman

skoloska-inteligencija-knjiga

Prof. dr Mirjana Aranđelović

dispanzeri4

callcentar

min v1 m

javne-nabavke-dokumenta

film

monografija

izjava-baner

zdravstveno-vaspitni

kodeks

kontinuirana

preventivni-centar-zaishranu

kalendar21

med rada ebook

Ko je na mreži: 173 gostiju i nema prijavljenih članova