informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 03.06. do 08.06.2022.g.

korona 1 mDana 3.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 47 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 34 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 9 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijent za PCR test.


Dana 4.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 34 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 20 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijenat bio sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent za PCR test.


Dana 5.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 17 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 8 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata dva pacijenta za PCR.


Dana 6.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 17 pacijenata. Od ovog broja 8 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 9 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 7 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nije bilo pacijenta sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 8 pacijenata.


Dana 7.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 67 pacijenata. Od ovog broja 39 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 28 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 10 pacijenta su rađeni antigenski testovi od kojih je jedan pacijenat bio sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na Rtg pluća i 3 za PCR test.


Dana 8.6.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 14 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 29 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi i nije bilo pacijenata sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 16 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslata 4 pacijenta na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019