informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 30.08. do 06.09.2022.g.

korona 1 mDana 30.8.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 153 pacijenata. Od ovog broja 47 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 106 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 34 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 16 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 62 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na Rtg pluća i 7 pacijenata za PCR test.


Dana 31.8.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 160 pacijenata. Od ovog broja 50 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 110 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 47 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 14 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 68 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 17 pacijenata za PCR test.


Dana 01.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 142 pacijenata. Od ovog broja 46 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 96 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 19 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 70 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat jedan pacijent na Rtg pluća i 12 pacijenata za PCR test.


Dana 02.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 92 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 67 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 43 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 7 pacijenata za PCR test.


Dana 03.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 85 pacijenata. Od ovog broja 38 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 47 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 27 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenta na Rtg pluća i 14 pacijenata za PCR test


Dana 04.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 43 pacijenata. Od ovog broja 18 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 25 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 20 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 8 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 25 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenta za PCR test.


Dana 05.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 143 pacijenata. Od ovog broja 54 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 89 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 37 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 19 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 59 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslato 6 pacijenta na Rtg pluća i 11 pacijenata za PCR test


Dana 06.09.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 102 pacijenata. Od ovog broja 33 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 69 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 25 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 10 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 38 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na Rtg pluća i 7 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019