informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj rada kovid ambulante od 31.10. do 07.11.2022.g.

korona 1 mDana 31.10.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 71 pacijenata. Od ovog broja 24 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 47 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 28 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na RTG pluća i 7 pacijenata za PCR test.


Dana 01.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 66 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 41 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 21 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 23 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 4 pacijenata za PCR test.


Dana 02.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 78 pacijenata. Od ovog broja 32 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 46 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 26 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenata za PCR test.


Dana 03.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 76 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 48 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 29 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 34 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijenta na RTG pluća i 5 pacijenata za PCR test.


Dana 04.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 85 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 57 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 23 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 33 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijenta na RTG pluća i 8 pacijenata za PCR test.


Dana 05.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 31 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 14 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 0 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 12 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 5 pacijenata za PCR test.


Dana 06.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 27 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 10 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 12 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 3 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 14 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenata za PCR test.


Dana 07.11.2022.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 84 pacijenata. Od ovog broja 32 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 52 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 28 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih su 4 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 44 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 6 pacijenata za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019