informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante od 28.4. do 12.5.2023. godine

korona 1 mDana 28.04.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 24 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 17 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 5 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 7 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.


Dana 03.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 39 pacijenata. Od ovog broja 17 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 22 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 14 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 5 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na PCR test.


Dana 04.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 32 pacijenata. Od ovog broja 13 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 19 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 13 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 6 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 15 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na PCR test.


Dana 05.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 17 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 8 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 8 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 3 pacijenta na PCR test.


Dana 08.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 16 pacijenata. Od ovog broja 7 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 9 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 6 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 1 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 7 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na RTG pluća i nijedan pacijent na PCR test.


Dana 09.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 20 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 11 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 10 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.


Dana 10.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 29 pacijenata. Od ovog broja 11 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 18 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih 2 sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 11 pacijenata.
U Dom zdravlja su poslata 2 pacijenta na PCR test.


Dana 11.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 24 pacijenata. Od ovog broja 9 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 15 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 11 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 10 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.


Dana 12.05.2023.godine u COVID ambulantu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš ukupno se javilo na pregled 14 pacijenata. Od ovog broja 4 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 10 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Kod 5 pacijenata su rađeni antigenski testovi od kojih nijedan sa pozitivnim nalazom.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 5 pacijenata.
U Dom zdravlja je poslat 1 pacijent na PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019