uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti.

14.11.2016. povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, u Tržnom centru Forum ekipa zaposlenih iz ZZZZR je održala akciju merenja šećera u krvi. Nakon analiziranja rezultata merenja lekari ZZZZR su davali savete građanima o načinu života i ishrane a po potrebi su predlagali i terapiju. U akciji je bilo pregledano 136 građana za 4 sata. Ovo je bilo veoma bitno jer šećerna bolest je posebno u početnoj fazi pritajena i ne daje nikakve simptome a ona je praćena brojnim komplikacijama koje bitno narušavaju zdravlje i izazivaju invalidnost. Njeno rano otkrivanje, promena načina života i ishrane i blagovremena upotreba terapije su zbog toga veoma važni za popravljanje kvaliteta života obolelih.