informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

XIII KONGRES MEDICINE RADA

XIII kongres med rada mU periodu od 13.09.2017. do 16.09.2017. godine, na Zlatiboru je održan XIII Konges medicine rada sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Instituta za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović” iz Beograda. Kongesu su prisustvovali i aktivo učestvovali i lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, specijalisti medicine rada: dr Slađana Majkić - Direktor Zavoda, dr sci med Marina Gavrilović - Načelnik Službe medicine rada, Prof. dr Jovica Jovanović, mr dr Ivana Ilić, dr Nada Stanković i dr Svetlana Anđelković. Uvodna predavanja su održali Prof. dr Jovica Jovanović i Prof .dr Mirjana Aranđelović, a predavanja po oblastima prezentovale su specijalisti medicine rada - dr sci med Marina Gavrilović, dr Sonja Stanković (koja nije bila prisutna na Kongresu ali je njen rad izlagala dr Slađana Majkić) i dr Svetlana Anđelković.

Kongres je obilovao sadržajnim i kvalitetnim radovima iz svih oblasti medicine rada, a posebno zadovoljstvo je bilo slušati predavače iz Ukrajine, Rusije, Bugarske i Slovačke koji su izneli svoja iskustva i svoju nacionalnu strategiju funkcionisanja medicine rada.

Na Kongresu je bilo prilika za direktnu i neposrednu razmenu iskustva u radu, ali je najznačajnije bilo razmatranje perspektive medicine rada kao Službe. Naime, velika je raznolikost u načinu rada, načinu finansiranja i načinu realizovanja poslova u medicini rada na nivou Srbije. Postoje različita mišljenja o tome kako i u kom obliku treba da postoji ova Služba jer Ministarstvo zdravlja još uvek nije usvojilo odavno podnetu Strategiju razvoja medicine rada u Srbiji i nema konkretnih smernica za dalji rad. Još uvek se “bije bitka” oko toga da li treba medicina rada da postoji isključivo kao privatna delatnost sa samofinansiranjem ili je neophodno dualno postojanje u smislu i državne i privatne medicine rada. Odgovore na ova pitanja nećemo, po svemu sudeći, dobiti uskoro.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019