informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Edukacija u oblasti rodno zasnovanog nasilja u zdravstvenom sektoru

Edukacija u oblasti rodno zasnovanog nasilja mPod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (United Nations Population Fund - UNFPA) u Srbiji u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja žena, održan je napredni trening na temu prevencije i odgovora na rodno zasnovano nasilje „Izgradnja kapaciteta zdravstvenih radnika/ca za planiranje, organizaciju i edukaciju u oblasti rodno zasnovanog nasilja u zdravstvenom sektoru“ u Beogradu u periodu 22 - 24.novembra 2017, u hotelu Zira.
Program treninga je rezultat saradnje i partnerstva Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Centra za promociju zdravlja žena za unapređenje znanja i veština zdravstvenih raradnika/ca u Srbiji, koji neposredno pružaju zdravstvene usluge, ali i rukovodstava zdravstvenih ustanova od čije dobre i usklađene saradnje zavisi unapređenje i poboljšanje odgovora zdravstvenog sistema na rodno zasnovano nasilje.


Cilj treninga je da zdravstvenim radnicima omogućiti znanja i veštine da budu organizatori, predavači i treneri kolegama u svojim radnim sredinama, kako bi se rodno zasnovano nasilje smanjilo, preveniralo i sankcionasalo, a zdravstveni radnici bili kompetentni za prepoznavanje i primenu komponenti efikasnog treninga, korišćenje participativne metodologije, komunikacionih tehnika i modela dobre međusektorske saradnje u zaštiti žena i dece koje su izloženi nasilju.
Predavači na ovom skupu bili su: Prof. dr Viktorija Cucić, dr Stanislava Otašević, Prof. dr Slobodan Savić i Snjezana Mrđe, psihološkinja.
Kao predstavnici Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“, aktivno učešće, imali su izabrani lekari, specijaliste medicine rada dr Ivana Ilić i dr Nada Stanković
U dogovoru sa direktorkom Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“, dr Slađanom Majkić, planirane aktivnosti za prvi kvartal 2018. godine su formiranje tima za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja kao i akreditacija i odražavanje treninga za zdravstvene radnike i saradnike zaposlene u našoj ustanovi.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019