uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Spirometrijsko ispitivanje plućne funkcije u cilju ranog otkrivanja HOBP.

spirometrijsko ispitivanje plucne funkcije mDana, 11.07.2019. godine u prostorijama zdravstvene stanice „Dispanzer Din“ obavljeno je besplatno spirometrisko ispitivanje plućne funkcije pacijenta Zavoda. Akcija je sprovedena u saradnji sa Zavodom za plućne bolesti i tuberkulozu i kompanijom Novartis.
Lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika su pomoću određenog upitnika izdvojili one pacijente koji imaju faktore rizika za nastanak Hronične opstruktivne bolesti pluća i kod kojih je indikovano spirometrijsko ispitivanje. Posle urađenog ispituvanja plućne funkcije lekar Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu je pacijentima sa pozitivnim nalazom davao savete za dopunsku dijagnostiku, savete vezane za prestanak pušenja kao i druge mere koje mogu prevenirati/usporiti progresiju bolesti.


Hronična opstruktivna bolest pluća je prema podacima SZO jedan od vodećih uzroka smrti. Veoma je važno rano otkrivanje i adekvatno lečenje ove bolesti, posebno u populaciji stanovništva koja je u velikoj meri izložena duvanskom dimu.
U ovoj akciji je izvršeno spirometrijsko tesiranje kod 25 pacijenata. Zbog velike zainteresovanosti pacijenta akcija će se nastavati u septembru.

 

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019