uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Izveštaj o radu Kovid ambulante ZZZZR Niš

korona 1 m  Dana 19.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 96 pacijenata. Od ovog broja 16 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 80 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 8 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 30 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 4 pacijenta za PCR test.

Dana 20.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 125 pacijenata. Od ovog broja 42 pacijenta se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 83 pacijenta obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 16 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 60 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 7 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 5 pacijenata za PCR test.

Dana 21.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 120 pacijenata. Od ovog broja 28 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 92 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 17 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 58 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 4 pacijenta za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Dana 22.01.2021.g. u kovid ambulantu Zavoda ukupno se javilo na pregled 142 pacijenata. Od ovog broja 25 pacijenata se javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest COVID 19 izazvanu novim korona virusom SARS CoV-2, dok je 117 pacijenata obavilo kontrolni pregled.
Testirano je 15 pacijenata antigenskim testovima.
Hematološke i biohemijske analize su urađene za 59 pacijenata.
U Dom zdravlja je upućeno 5 pacijenata za rendgengrafiju pluća i 3 pacijenta za PCR test.

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019