uverenja

kontrolni pregledi

sistematski

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

izabrani lekar

finansijski-izvestaj

banner3optimize

Odeljenje za zaštitu od zračenja

Odeljenje za zaštitu od zračenja u okviru Službe za Medicinu rada, osnovano je 1988 godine u okviru ZZZZ Radnika Niš, pod nazivom Radiološka laboratorija.

Bavi se merenjem radioaktivnosti u uzorcima životne i radne sredine i to prema verifikovanom međunarodnim standardom ISO 17025, koji se primenjuje jedinstveno u svetu u svim akreditovanim laboratorijama za ispitivanja ovog tipa. Akreditaciju je dodelilo Akreditaciono Telo Srbije (ATS) rešenjem br. 01-199 prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 od 27 08 2007 godine.

Odeljenje za zaštitu od zračenja poseduje Rešenja o ovlašćenju izdata od strane Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za obav­lja­nje dozimetrijske i gamaspektrometrijske kontrole i za očitavanje ličnih dozimetara (TLD), a u cilju kontrole spoljašnje ozračenosti ljudi koji bo­rave u prostorima sa prisutnim izvorima radioaktivnog zračenja.

U svakodnevne aktivnosti Odeljenja za zaštitu od zračenja spada i do­zi­met­rij­ska kontrola robe koja podleže pravilniku o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu ("sl. glasnik rs", br. 44/2011). Gamaspektrometrijska analiza uzoraka vrši se u laboratoriji u najkraćem mogućem roku.

Takođe se vrše radiološki pregledi roba koje se nalaze u domenu rada Fito, Sanitarne i Veterinarske inspekcije.

Na graničnom prelazu Preševo obavljaju se svakodnevna dežurstva od 7-17 h, a postoji mogućnost i vanrednih odlazaka na druge granične prelaze po pozivu.

Odeljenje za zaštitu od zračenja poseduje gamaspektrometrijski analizator, dozimetre-monitore jonizujućih zračenja, TLD čitač sa TL karticama.

U odseku trenutno radi osmoro zaposlenih, jedan doktor nauka, jedan magistar fizike, 4 diplomirana fizičara i 2 tehničara.

 

Adresa: Pantelejska 58, 18000 Niš
Lice za kontakt: Dušica Vučić, šef Odeljenja
Telefon: 018 4576 148
Faks: 018 4576 149
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.