informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Lekarska uverenja za poslove Komunalne policije

Na osnovu Rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS broj 016-00-00035/2010-09-11 od 19.04.2010 godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika "Niš" postao je ovlašćena Ustanova koja u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije,utvrđuje psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne policije i izdaje lekarska uverenja o tome.

Lekarska uverenja ove vrste izdaju se svakog radnog dana, osim subotom u prostorijama Dispanzera Mašinske industrije u ulici Šumadijskoj br 1.

Služba medicine rada nalazi se na II spratu Dispanzera MIN-a.

Javiti se na šalter medicine rada dežurnoj medicinskoj sestri.

Kontakt osoba:

Dr sci med Marina Gavrilović
načelnik službe medicine rada
telefon 064/199-68-76
(018) 4523 432
(018) 4262 054

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

finansijski izvestaj 2019