informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku

 

Odeljenje za toksikološku dijagnostiku je deo Službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš.

U laboratorijama ovog odeljenja, vrše se određivanja toksikoloških parametara u biološkom materijalu (krvi, serumu i urinu). Određivanje koncentracije metala, oligoelemenata (bakar, cink), spada u domen biohemijskih analiza, pa ova laboratorija pruža i tu vrstu usluga.
Poznato je da poremećaj koncentracije bakra i cinka u organizmu dovodi do pojave raznih oboljenja (kao što su Vilsonova i Menkesova bolest, oštećenje krvnih sudova, deformiteti kostiju, muški sterilitet, poremećaj holesterola, visok krvni pritisak itd.).

Parametri koje određuje ova laboratorija su:

U serumu: bakar, cink.

U krvi: olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, karbonilhemoglobin, methemoglobin, eritrocitna acetilholinesteraza, eritrocitni protoporfirin.

U urinu: bakar, cink, olovo, kadmijum, nikal, živa, arsen, fluoridi, tiocijanati, deltaaminolevulinska kiselina, trihlorsirćetna kiselina, fenol, hipurna kiselina, paraaminofenol, uroporfirin, koproporfirin, porfobilinogen.

Laboratorija se nalazi u ambulanti Nitex, Pantelejska 58.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku ZZZZ radnika Niš, sa svoja tri odeljenja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Tel: 018/4576148

Radno vreme: 8–15 h

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

finansijski izvestaj 2019