informator o radu

služba za medicinu rada

uverenja

sistematski

kontrolni pregledi

obuka za pruzanje prve pomoci2

radioloska

jonizujuce-zracenje

toksikoloska

rizik

merenja rad sredini

lice za bezbednost

rczpzrm

menadzerski pregled

komunalna policija

banner3optimize

Regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu

 

Promociju zdravlja na radnom mestu čine kombinovani napori poslodavca ,

zaposlenih i društva da poboljšaju zdravlje i blagostanje ljudi na poslu.

 

Luksemburška Deklaracija 1997.

Regionalni Centar za promociju zdravlja na radnom mestu postoji u Zavodu za Zdravstvenu zaštitu radnika od juna meseca 2009 godine. Nastao je kao rezultat zajedničkog angažmana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika i Gradske uprave grada Niš u okviru projekta: „Uvođenje i razvoj koherentnog angažmana svih privrednih grana i njihovih radnika na promociji zdravlja na radnom mestu, etički kodeks i kvalitet života kao uslova za njihov razvoj“ odobrenog za realizaciju od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za period 2008-2009. godine.
Osnovna delatnost Centra je da kontinuirano radi na podizanju svesnosti radničke populacije i njihovih poslodavaca o važnosti ulaganja u sopstveno zdravlje: edukacijom o zdravim stilovima života, kulturi rada, pravilnoj komunikaciji, asertivnom ponašanju, reagovanju u stresnim i vanrednim situacijama, prevenciji bolesti u vezi sa radom, profesionalnih bolesti i povreda na radu (ciljanim preventivnim delovanjem prema rezultatima procene rizika na radnom mestu) i sl. Centar se takođe bavi  edukacijom svojih edukatora i stalnim unapređenjem sopstvenog znanja.
Specifičnost delanja Centra je u tome što svoje aktivnosti obavlja na radnim mestima aktivnih osiguranika uključujući i radnike malih i srednjih preduzeća.
Sve aktivnosti Centra usmerene su ka ostvarenju vizije sa kojom je osnovan: ZDRAV RADNIK NA ZDRAVOM RADNOM MESTU.
 
AKTIVNOSTI

Ekološka  inteligencija radnika - zadatak medicine rada: promocija zdravlja na radnom mestu
Napisano: 21.02.2012.

Dokument međunarodne organizacije rada upozorava: zdravlje u vezi sa radom - osnovno ljudsko pravo
Napisano: 25.12.2011.

Italija prepoznaje centar za promociju zdravlja na radnom mestu i holistički pristup u zaštiti zdravlja koji promoviše ZZZZR u Nišu
Napisano: 23.10.2011.

Edukacija edukatora: disanjem protiv stresa – relaksacioni trening
Napisano:12.10.2011.

Medicina rada – Niš (ZZZZR) na Simpozijumu kvantno-informacione medicine KIM 2011 Beograd, 23-25 septembar 2011|.
Napisano: 25.09.2011.

Podrške stranaca regionalnom centru za promociju zdravlja na radnom mestu ZZZZR u Nišu - pozivi za međunarodnu saradnju
Napisano: 29.07.2011.

2012: godina aktivnog starenja i međugeneracijske saradnje
Napisano: 25.07.2011.

Transport i životna sredina
Napisano: 19. januar 2011.

NLP Komunikacijski model i efikasnost komunikacije u svakodnevnoj medicinskoj praksi
Napisano: 10. novembar 2010.

Ekologija rada - primer dobre prakse
Napisano: subota, 06. mart 2010.

Depresija u svakodnevnoj lekarskoj praksi
Napisano: sreda, 10. februar 2010.

Upravljajmo stresom pre nego što on počne da upravlja nama; Moguć pristup u prevenciji: co-management
Napisano: četvrtak, 07. januar 2010.

Umeće opažanja emocija
Napisano: utorak, 15. decembar 2009.

Izazovi i primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Pismo lekara medicine rada Srbije
Napisano: petak, 11. decembar 2009.

Samoprocena radne sposobnosti
Napisano: četvrtak, 19. novembar 2009.

Održan sastanak sekcije medicine rada SLD u Nišu
Napisano: petak, 30. oktobar 2009.

Usvojen Etički kodeks za stručnjake iz oblasti medicine rada
Napisano: petak, 30. oktobar 2009.

Edukacija edukatora: Pravilnom ishranom do zdravlja
Napisano: sreda, 14. oktobar 2009.

Zajedno do zdravog radnika na zdravom radnom mestu
Napisano: utorak, 06. oktobar 2009.

Započeta Edukacija Edukatora u ZZZZ radnika Niš
Napisano: sreda, 09. septembar 2009.

Tribina "Zdrav radnik na radnom mestu"
Napisano: sreda, 29. jul 2009.

Otvoren prvi regionalni centar za promociju zdravlja na radnom mestu
Napisano: utorak, 23. jun 2009.

Potpisan memorandum o saradnji
Napisano: četvrtak, 19. mart 2009.

 
 

Memorandum o razumevanju i saradnji Memorandum o razumevanju i saradnji

promocija_zdravlja1_m

promocija_zdravlja2_m

Covid ambulanta

izabrani lekar 2019

sluzba za spec kons delatnost 2019

zalihe lekova 2019

medicinska oprema 2019

finansijski izvestaj 2019

oglasi javnih nabavki 2019